VAN VLIET VALIDATIE

Zekerheid door nauwkeurigheid!
Van Vliet Validatie heeft zich gespecialiseerd in de validatie van alle merken droogkasten volgens de EN-16442 en de SFERD richtlijnen. In bijlage A van de EN-16442 worden verschillende testen aangegeven om scopendroogkasten te controleren.
OVER ONS
Van Vliet Validatie voert alle testen uit die noodzakelijk zijn om de effectiviteit van de scopendroogkast aan te tonen. De apparatuur die tijdens de validatie wordt gebruikt is in eigen beheer ontwikkeld en gepatenteerd.
BEL ONS
Wij maken gebruik van een distale eindsensor die de temperatuur, relatieve vochtigheid en het drukverschil meet. Alle lucht wordt opgevangen in de distale eindsensor. Zo kunnen wij de kwaliteit van de droging in alle inwendige kanalen vaststellen.
DIENSTEN

VALIDATIE VOLGENS EN-16442 EN SFERD-RICHTLIJNEN

LUCHTVERVERSINGEN

Van Vliet Validatie voert een meting van de luchtverversingen in de droogkast uit. Daarnaast voert Van Vliet Validatie, om te voldoen aan D5 SFERD Bijlage 7a, een meting uit van de luchtinvoer na het HEPA filter.

OVERDRUK

Zoals beschreven in D2 SFERD Bijlage 7a moet ook de ovedruk van de desbetreffende droogkast worden gemeten. Wij meten daarom de verschildruk tussen de droogkast en de ruimte.

DROOGFUNCTIE

Als Van Vliet Validatie uw scopendroogkast valideert wordt ook de de droogfunctie gemeten. Dat doen wij door de relatieve vochtigheid van de scoop te meten en wij voeren een controle uit aan het distale einde. Dit alles zoals beschreven in D3 en D9 van SFERD Bijlage 7a.

TEMPERATUURMETING

Heeft u een scopendroogkast die uw endoscopen droogt door middel van warmte? Dan voeren wij een temperatuurmeting uit. Dit doen wij zoals staat beschreven in D1 van SFERD Bijlage 7a. Wij voeren onze metingen uit bij de endoscoop en aan het distale eind.

FLOW METING

Ook de kanalen van uw scopendroogkast worden goed gemeten. Wij meten met onze apparaten de aanwezige flow in de kanalen. Uiteraard houden wij ook hier rekening met de SFERD, om precies te zijn onderdeel D8 van Bijlage 7a.

ADAPTERS

Van Vliet Validatie neemt ook alle aanwezige adapters onder de loep. Wij sluiten onze apparatuur aan en onze ervaren technici controleren vervolgens of de adapters naar behoren werken. Heeft u vragen over adapters of bent u op zoek naar een adapter? Neem dan contact met ons op!

CONTROLE VAN DE ALARMSIGNALEN

DEURALARM

Deuralarm : signaleert onjuiste sluiting van de deuren.

OBSTRUCTIEALARM

Obstructiealarm : signaleert obstructie van de kanalen (D10 SFERD Bijlage 7a).

DROOGTIJDALARM

Droogtijdalarm : signaleert voortijdige onderbreking van het droogproces.

BEWAARTIJDALARM

Bewaartijdalarm : signaleert overschrijding van de bewaartijd.

OVerige opties


PARTIKELMETING VOLGENS ISO 14644-1 (OPTIONEEL):
Meting van de luchtkwaliteit voor kanaaldroging (D6 SFERD Bijlage 7a).

Dit doen wij door de partikels in de lucht in de scopendroogkast te meten.
De partikelgroottes die gemeten worden zijn 0,5 μm, 1,0 μm en 5,0 μm.

DAUWPUNTMETING VAN DE TOEGEVOERDE MEDISCHE PERSLUCHT (OPTIONEEL):
Meting van de kwaliteit van de inkomende perslucht voor kanaaldroging.
Top crossmenu