Validatie

Zekerheid

Van Vliet Validatie heeft zich gespecialiseerd in de validatie van alle merken droogkasten volgens de EN-16442 en de SFERD richtlijnen. In bijlage A van de EN-16442 worden verschillende testen aangegeven om scopendroogkasten te controleren.

Van Vliet Validatie voert alle testen uit die noodzakelijk zijn om de effectiviteit van de scopendroogkast aan te tonen. De apparatuur die tijdens de validatie wordt gebruikt is in eigen beheer ontwikkeld en gepatenteerd.

Wij maken gebruik van een distale eindsensor die de temperatuur, relatieve vochtigheid en het drukverschil meet. Alle lucht wordt opgevangen in de distale eindsensor. Zo kunnen wij de kwaliteit van de droging in alle inwendige kanalen vaststellen.

Zekerheid door nauwkeurigheid.

EN-16442 EN SFERD validatie

Luchtverversingen

Van Vliet Validatie voert een meting van de luchtverversingen in de droogkast uit. Daarnaast voert Van Vliet Validatie, om te voldoen aan D5 SFERD Bijlage 7a, een meting uit van de luchtinvoer na het HEPA filter.

Overdruk

Zoals beschreven in D2 SFERD Bijlage 7a moet ook de ovedruk van de desbetreffende droogkast worden gemeten. Wij meten daarom de verschildruk tussen de droogkast en de ruimte.

Droogfunctie

Als Van Vliet Validatie uw scopendroogkast valideert wordt ook de de droogfunctie gemeten. Dat doen wij door de relatieve vochtigheid van de scoop te meten en wij voeren een controle uit aan het distale einde.

Temperatuurmetingen

Heeft u een scopendroogkast die uw endoscopen droogt door middel van warmte? Dan voeren wij een temperatuurmeting uit. Wij voeren onze metingen uit bij de endoscoop en aan het distale eind.

Flow meting

Ook de kanalen van uw scopendroogkast worden gemeten. Wij meten de aanwezige flow in de kanalen. Uiteraard houden wij ook hier rekening met de SFERD, om precies te zijn onderdeel D8 van Bijlage 7a.

Adapters

Alle aanwezige adapters onder de loep. Wij sluiten onze apparatuur aan en onze ervaren technici controleren vervolgens of de adapters naar behoren werken. Heeft u vragen over adapters? Neem dan contact met op!

Controle van alarmsignalen

Optioneel:

  • Meting van de luchtkwaliteit voor kanaaldroging (D6 SFERD Bijlage 7a)
  • Meting van de kwaliteit van de inkomende perslucht voor kanaaldroging.

 

Deuralarm

Deuralarm : signaleert onjuiste sluiting van de deuren.

Droogtijd alarm

Droogtijdalarm : signaleert voortijdige onderbreking van het droogproces.

Obstructie alarm

Obstructiealarm : signaleert obstructie van de kanalen (D10 SFERD Bijlage 7a).

Bewaartijd alarm

Bewaartijdalarm : signaleert overschrijding van de bewaartijd.

Scroll naar boven